Hakkımızda

Türkiye ve Dünya ölçeğinde projeler gerçekleştiren bir çelik konstrüksiyon,inşaat-Proje yönetimi ve Danışmanlık şirketi olan YD ÇELİK kuruluşundan itibaren yurtiçi ve yurtdışında pek çok başarılı proje gerçekleştirmiş,yüksek üretime kapasitesine ulaşarak sektördeki vizyoner çizgisini ileriye taşımıştır.


Dünyanın bütün coğrafyalarını proje uygulama sahası olarak gören global bir vizyona sahip olan YD ÇELİK, birbirinden farklı hacimlere sahip çelik projelerini, projenin yönetimi, tasarımı ve tasarlanan projenin uygulanma süreçlerinin tamamını bütün süreçlere hakim kadrosunun profesyonel yaklaşımıyla ele alır. İlgili programlara hâkim uzmanlar tarafından yapılan üç boyutlu çizimler ve kusursuz statik hesaplamalar sayesinde inşa edilecek yapının bütün detayları bilgisayar ortamında simule edilir. Simule edilen yapının inşasında kullanılacak olan malzemenin üretim ve montajı her biri alanında teorik ve uygulamalı yetkinliğe sahip uzmanlarca hazırlanan proje üzerinden yapıldığı için YD ÇELİK tarafından uygulanan projelerde hata payı sıfıra indirgenmiştir.

Çelik Proje Yönetimi-Üretim-Montaj-İnşaat sürecini tek bir elden yürüterek iş akışı, tasarlama ve yönetiminde her açıdan büyük tasarruflar sağlayan YD ÇELİK bünyesindeki Proje Yönetimi ve Proje Takibi sayesinde İDEAL ZAMANLAMA ve YÜKSEK KALİTE beklentisi tam anlamıyla karşılanmaktadır.
Sektördeki birikim ve tecrübesiyle kendine has bir proje yaklaşımı geliştirmiş olan YD ÇELİK İş Akış ve Kontrol Sistemindeki (AKS) en önemli farklılık, tüm üretim ve kontrol planlarının iş başında yapılması ve müşteriye projenin başlangıcından sonuna kadar raporlama yapılıyor olmasıdır.